Fıkra: Hoca

Ho-ca, camide vaaz veriyormuş.

– Kızlarımıza sahip çıkalım. Çok açık giyiniyorlar, Boya sürüyorlar, zincir takıyorlar….. derken cemaatten biri seslenmiş:

– İyi de ho-ca, se-nin kız da yapıyor.

Ho-ca cevabı verir:
– Şimdi Allah var, bi-zim kıza yakışıyor.

Fıkra: Sekreter

Bir iş a-damı birkaç gün önce sek-reterini kovmuştu, yeni bir sek-reter aramaktaydı…. Bir arkadaşı, sek-reterini neden kovduğunu sorunca anlatmaya başladı:
– İki hafta önce 48. yaş günümdü ve o sabah kendimi çok ke-yifsiz hissediyordum.

Kahvaltı sırasında ka-rımın doğum günümü kut-lamasını ve hediyemi vermesini bekliyordum. Ancak o bana bir günaydın bile demedi. Ka-rım unutmuşsa da çocuklarım hatırlar diye içimden ge-çirdim fakat onlar da tek bir söz et-mediler.

Ofisime girdiğimde sek-reterim, “Günaydın Patron, doğum gününüz kutlu olsun” dedi. En azından birinin hatırlıyor olması beni mem-nun etmişti.

Öğlen yemek zamanı geldiğinde sek-reterim kapıya vurdu ve “Dışarıda hava çok güzel ve bugün sizin doğum gününüz, haydi yemeğe çıkalım, sadece siz ve ben” diyerek be-ni davet etti.

“Bütün gün duyduğum en güzel şey buydu . Haydi gidelim” de-dim.

Yemeğe çıktık. Normalde gittiğimiz bir yere gitmedik, şehir dışında özel bir lo-kantaya gittik. İki mar-tini içtik ve ye-mekten sonsuz zevk aldık.

İşyerine dönerken sek-reterim, “Hava çok güzel, ofise dönmemiz gerekmiyor değil mi? diye sordu.

“Hayır, sanırım gerekmiyor” diye ya-nıtladım. “Benim evime gidelim ve size bir mar-tini daha ikram edeyim” dedi. Evine gittik.

Başka bir mar-tininin daha tadını çıkardık ve sek-reterim dedi ki “Patron, izninizle, yatak odasına geçip üzerime daha rahat bir şeyler giyeyim.” Ona memnuniyetle i-zin verdim.

Ya-tak odasına gitti ve 5 dakika sonra yatak odasından çıktığında elinde kocaman bir pasta taşıyordu, arkasından ka-rım ve ço-cuklarım geliyordu.

Hepsi “İyi ki doğdun” şa-rkısını söylüyorlardı ve ben orada çı-rılçıp-lak oturuyordum.

GİYOTİN

Günlerden bir gün 1 papaz, 1 sarhoş ve 1 mühendis giyotinle ölüm cezasına çarptırılırlar.. İlk Sıra papazdadır.. İnfaz memuru papaza sorar:
– İnfaz edilirken yukarı mı aşağı mı bakmayı tercih edersin?

Papaz cevap verir:
– Yukarı bakmak isterim.. En azından ölürken yüzüm tanrıya dönük olur.. der

Papazın isteği yerine getirilir, giyotin bıçağı havaya kaldırılır ve bırakılır. Bıçağın hızı kesilir kesilir ve tam papazın boynuna santimetreler kala duruverir..

Bu tanrıdan bir işaret olarak görülür ve papaz serbest bırakılır..

Sıra sarhoşa gelmiştir.. Bir umutla sarhoş da yukarı dönük olmak istediğini söyler.. Aynı şekilde giyotin bıçağı tam sarhoşun boynuna yaklaşmışken yavaşlar ve durur.. Bu da tanrının bir işareti olarak kabul edilir ve sarhoş da serbest bırakılır..

En son sıra mühendistedir.. Mühendis de yukarı dönük infaz edilmek istediğini belirtir.. Tam bıçak havaya kalkmışken mühendis bağırır:

– Durun bir dakika, bıçaktaki sorunun nerede olduğunu anladım..