Kaçarak Teslim Olan Kadından Kan Donduran İtiraflar!

Güvenlik güçlerine teslim olan bö-lü-cü te-rör ör-gü-tü P-K-K/P-Y-D mensubu bir kadın te-rö-rist, ifadesinde Su-ri-ye’de te-rör ör-gü-tü tarafından kullanılan bir hastanede başka bir te-rö-ris-tin te-ca-vü-zü sonucu hamile kaldığını, doğan bebeğine ör-güt tarafından Av-ru-pa’da satılmak üzere el konulduğunu anlattı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Eylül 2018 tarihinde güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın te-rör-ist-in kan donduran ifadesi, P-K-K/P-Y-D’nin bebeklere bile göz diken kirli yü-zü-nü ortaya çıkardı.

İfadesinde Su-ri-ye’de te-rör ör-gü-tü tarafından kullanılan bir hastanede E.A. isminde diğer bir te-rö-rist-in kendisine te-ca-vüz ettiğini ve bunun üzerine hamile kaldığını aktaran kadın te-rör-ist, doğum için Eylül 2017’de bölgede bir başka hastaneye gönderildiğini ve doğum yaptığını anlattı.

DOĞAN ÇOCUĞA EL KONULDU

Kadın te-rör-ist, ör-gü-tün doğan çocuğa A-vru-pa’da satmak üzere el koyduğunu belirtti.

Kendi çocuğuyla beraber birçok çocuğun da Av-ru-pa’da satıldığını ifade eden te-rör-ist, olay sonrası, ör-gü-tün moral olsun diye kendisini üst düzey bir kadın te-rör-ist-in yanında görevlendirmek istediğini ancak P-K-K’nın iç yüzünü gördüğü için bunu reddettiğini ve kaçarak teslim olduğunu söyledi.