Kışcı İnsanlardan Komik Twitler

Hava-lar aniden soğuyunca meşhur yazcı kışçı savaşının fitili de yeniden ateşlendi.

So-ğuk Havaların Gelmesiyle Atağa Geçen Kışcılardan 15 Eğlenceli Twit

Soğuk Havaların Gelmesiyle Atağa Geçen Kışcılardan 15 Eğlenceli Twit

Soğuk Ha-vaların Gelmesiyle Atağa Geçen Kışcılardan 15 Eğlenceli Twit

Soğuk Havaların Gel-mesiyle Atağa Geçen Kışcılardan 15 Eğlenceli Twit

Soğuk Havaların Gelmesiyle A-tağa Geçen Kışcılardan 15 Eğlenceli Twit

Soğuk Havaların Gelmesiyle Atağa Ge-çen Kışcılardan 15 Eğlenceli Twit

Soğuk Havaların Gelmesiyle Atağa Geçen Kış-cılardan 15 Eğlenceli Twit

Soğuk Havaların Gelmesiyle Atağa Geçen Kışcılardan 15 Eğ-lenceli Twit

Soğuk Havaların Gelmesiyle Atağa Geçen Kışcılardan 15 Eğlenceli T-wit

Soğuk Hava-ların Gelmesiyle Atağa Geçen Kışcılardan 15 Eğlenceli Twit

Soğuk Havaların Gelme-siyle Atağa Geçen Kışcılardan 15 Eğlenceli Twit

Soğuk Havaların Gelmesiyle Ata-ğa Geçen Kışcılardan 15 Eğlenceli Twit

Soğuk Havaların Gelmesiyle Atağa Geçen Kışcı-lardan 15 Eğlenceli Twit

Soğuk Havaların Gelmesiyle Atağa Geçen Kışcılardan 15 Eğlence-li Twit