Üstünde bir şey olmadan uyumak zararlı mı

Kaliteli ve sağlıklı bir uyku için, uyku ortamının normal sıcaklıkta olması ve uy-kuya dalmak için de vücut ısısının düşmesi gerekmektedir. Fakat son yapılan araştırmalar, çıp-la-k uyumanın kaliteli uykunun dışında birçok faydası olduğunu göstermektedir. Bugün de size çıp-la-k uyumanın 8 önemli faydasından bahsedeceğiz.

Çıp-la-k uyumanın ilk faydası kişiye büyük kolaylık sağlaması olabilir. Çünkü dünya genelinde birçok insan uyumadan önce pijamalarını giymektedirler. Fakat çıp-la-k uyuyan insanların böyle bir derdi yoktur hatta on-ların pijama satın almalarına bile gerek yoktur. Aynı zamanda kirlenen pijamaları yıkama ve katlama derdi de olmayan bu insanlar için çıp-la-k uyumanın ilk faydası kendilerine bu konularda ko-laylık sağlaması sayılabilinir.

Çıp-la-k uyumanın bir diğer faydası ise A-me-rika’da yapılan bir bilimsel araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu araştırmaya göre soğuk bir odada u-yu-yan kişilerin daha çok kalori yaktığı ve in-sülin hassasiyetinin daha gelişmiş olduğu görülmüştür. Aynı zamanda geceleri çıp-la-k uyumak gibi vücudu doğal yollardan soğutmak, kor-tizol hormonunu da düşürmektedir. Bu da kişilerin iştahını abur cubura değil sağlıklı gı-dalara yöneltmektedir.

Geceleri çıp-la-k uyumak aynı zamanda kişilerin daha mutlu ve daha özgür hissetmelerine sebep olmaktaymış. Çünkü gün boyu vücudu sıkan ve bunaltan kıyafetlerden kurtulan ki-şiler özgürce yataklarında uzanmakta ve rahatça uy-ku-ya dalmaktadırlar. Bu da kaliteli bir uykuyla birlikte kişilere gün boyu huzuru ve mut-luluğu da getirmektedir.

Bu konuyla ilgili Hol-landa’da yapılan bir araştırmada ise bilim insanları deneklere çıp-lak-mış gibi hissetikleri vücut ısılarını düşüren termal pijamalar giydirmişlerdir. Bu şekilde u-yuyan deneklerin ise daha derin bir uykuya daldığı ve bu derin uy-kuda daha uzun süre kaldığı saptanmıştır. Yani bu da çıp-la-k uyuyan kişilerin daha sağlıklı ve daha kaliteli bir şekilde u-yudukları anlamına gelmektedir.

Yine bu konuda yapılmış bazı araştırmalar u-yurken özellikle ayak, koltuk altı ve genital bölgelerin havalandırılmasının, ayak mantarı ve pişiği en-gellemede etkili olduğunu göstermektedir. Çünkü gün boyu hava almayan vücut bölgeleri çıp-la-k şekilde uyulduğunda nefes almaktadır. Ancak yine yapılan bilimsel açıklamalara göre çıp-la-k uyuyan kişilerin yataklarının bakteri yuvası olmalarını engellemek için sık sık yatak çar-şaflarını değiştirmeleri önerilmiştir.

İnsan vücudunda en önemli kimyasal kor-tizoldur. Çünkü kor-tizol seviyesinin yükselmesi kişilerde stres seviyesini ve kiloyu artırmaktadır. Bu yüzden uzmanlar u-yurken vücut ısısının yüksek olmaması gerektiğini söylemektedirler. Buradan hareketle çıp-la-k uyumak vücut ısısını düşük tutacağı için vücuttaki kor-tizol seviyesi normal seyirde olacaktır.

A-me-rika’da yapılmış bir başka araştırmaya göre ise uy-kunun, büyüme ve me-latonin hormonlarının salgılanmasında kritik bir önemi bulunmaktadır. Bu hor-manlar ise en etkili anti-aging yani yaşlanma karşıtı hormonlardır. Çıp-la-k uyumanın uyku kalitesini artırdığı göz önüne alındığında ise yaşlanmaya karşı etkisi de or-taya çıkmaktadır.

Çıp-la-k uyumanın bir diğer faydasını ise kişiler yaz mevsiminde çok sıcaklarda yaşamaktadırlar. Çünkü yaz mevsiminde yüksek sıcaklıklar altında uyumak neredeyse imkansızdır. Fakat çıp-la-k uyuyan kişiler üzerlerinde bir şey ol-madığı için vücut sıcaklıklarını belli seviyede tutarak nemi ve sıcağı çok fazla his-setmemektedirler.

Şu ana kadar çıp-la-k uyumanın 8 önemli faydasından bahsettik. Fakat çıplak uyuyorsanız yatak odanızın kapısını kilitli tutmayı öğ-renmeniz gerekmekte. Aynı zamanda baş ucunuzda kolay giymelik pijamalar da bu-lundurmalısınız.

Son olarak eğer dini hassasiyetlere sahipseniz tabi ki dinen çıp-la-k uyumak caiz değil. Dini kurallar çerçevesinde başka çözümler bulmanız gerekmektedir.